Zalo

Cập nhật giá vé tại các khu, điểm du lịch tại Ninh Bình 2022

Cập nhật lại giá vé tại các khu, điểm du lịch để mọi người nắm rõ.
1. Tràng An 250₫/pax,trẻ em dưới 1m 120₫/pax
2. Xe điện Bái Đính 60₫/pax vé khứ hồi
3. Tam cốc 120₫/vé tham quan, 150₫/
Đò (khách Việt Nam 4pax/đò, khách Nước ngoài 2pax/đò)
4. Hang Múa 100₫/pax
5. Thung Nham 150₫/pax( bao gồm cả vé đò. Cái này mới áp dụng 2022)
6. Thung Nắng 50₫/pax
7. Cúc phương 65₫/pax người lớn. Học sinh có giấy giới thiệu nhà trường 20₫/pax
8. Đầm Vân Long 70₫/pax
9. Cố đô Hoa Lư 20₫/pax
10. Động Am Tiêm (Tuyệt Tịnh Cốc) 20₫/pax
11. Nhờ thờ Phát Diệm, Đan Viện Châu Sơn miễn vé
 
_____________________________
(C) Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch Ninh Bình
/* * Fix zalo */ add_action('wp_footer', 'devvn_fix_zalome', 999999); function devvn_fix_zalome(){ ?>